Nyckelband på arbetsplatsen

Om man som företagare verkligen vill synas kan det vara smart att trycka sin logga, företagsnamnet eller liknande på nyckelband och sedan dela ut dessa till olika företag. Nyckelband är generellt sett en billig produkt som håller för hårt slitage och som dessutom syns mycket.

När man som företagare väljer att exponera sig via nyckelband kan man förvänta sig stor spridning av både företagsnamn och annat. Det beror på att banden kan användas till så mycket. Passerkort är bara en av sakerna ett nyckelband kan användas till och dessa används frekvent under arbetsdagen. Många arbetsplatser låter också de anställda ta hem passerkorten och om dessa då sitter på ett nyckelband med företagets tryck kommer än fler att se reklamen. Med tanke på att passerkorten ofta bärs om halsen gör det också att företagets reklam exponeras för många.

Ett nyckelband utsätts sällan för så hårt slitage och tvätt som till exempel en t-shirt gör. Det gör att ett nyckelband kan hålla i flera år, oavsett om det används varje dag. Det gör just banden till en mycket lönsam investering när det kommer till marknadsföring. Med banden kan företaget dessutom uttrycka flera olika saker. Banden kan också enkelt varieras för att passa olika säsonger eller arbetsplatser.

Det brukar ofta vara mycket uppskattat att dela ut nyckelband i samband med att en anställd börjar eller slutar på ett företag. Detta är ofta också strategiskt. En som blivit anställd vill ofta visa det och bär då nyckelbandet privat i många sammanhang. När en person slutar är principen densamma.

Om du vill designa nyckelband till företaget är det en bra idé att besöka TS reklam. Här kan du designa dina band precis på det sätt du vill och de levereras alltid snabbt och säkert till arbetsplatsen eller annan adress. Med nyckelband har du alltid något användbart att dela ut till de anställda.