Sprid företaget längre

Har ditt företag en lobby eller entré där det rör sig mycket folk? Saknas det reklam för företaget där eller hamnar den i skymundan? Lockas ingen att läsa på lapparna på anslagstavlan?

Då kan det vara dags att förändra marknadsföringen. Nyckelband från TS Reklam är lätt att skapa, samt sprida. De är dessutom hållbara och billiga att tillverka. Perfekt som marknadsföring med andra ord.

Företaget kan med fördel sätta ut ett ställ eller hänga upp en krok med nyckelband så att alla som vill kan ta ett. På så sätt sprids företagets namn långt. Varför inte ordna ett bord med lite godis och information samt en skål med banden där människor kan få reda på mer om vad företaget gör. Många lockas till gratis saker och eftersom nyckelband är så pass användarvänliga brukar de locka en stor mängd nyfikna.

Besökare och kunder ser nyckelbandet och även om inte en besökare bryr sig om vad företaget gör kommer definitivt andra att göra det. Besökaren kanske sedan ger nyckelbandet till någon annan som i sin tur kan föra företagets namn vidare. Om man som företagare är ute efter att kunna marknadsföra sitt varumärke på ett bra sätt är det inte speciellt svårt att inse att nyckelbandet är ett bra val.

Med snabb leverans och enkel utdelning kan man sprida varumärket till en stor skara på kort tid och dessutom till ett billigt pris. Med tanke på nyckelbandens hållbarhet behöver man inte heller tänka på att trycker snabbt försvinner eller liknande. Här kommer företagets reklam och information synas i flera år framåt.

Vill du dela ut nyckelband i företagets entré och få fler att hitta dit? Besök TS Reklam för att skapa din alldeles egna variant och designa bandet så att det verkligen passar in i företagets profil både gällande färg, tryck och storlek.